Modele łańcucha dostaw

Modele łańcucha dostaw
16 febbraio 2019 PharmexSrl17

Modèle referencyjny łańcucha dostaw (ang. Opération chaîne d`approvisionnement référence-modèle, SKR. SCOR) – jest modelem opublikowanym przez Organizację SCC (Supply-chaîne Conseil), qui służy do opisu i kompleksowej analizy łańcucha dostaw. Jego Pierwsza wersja powstała jesienią 1996 Roku. Modèle nie uwzglà takich elementów Jak: Administracja sprzedażą, rozww technologiczny, projektowanie, Serwis posprzedażny. Konkurencyjnym wobec Tego modelu jest SCM modèle zaproponowany przez Organizację Global Supply Chain Forum (GSCF). “Model SCOR reguluje operacje związane z planowaniem, zakupem, wytwarzaniem i dostarczaniem produktów w ramach łańcucha dostaw. Nie jest natomiast wykorzystywany w procesach Projektowania je produktów Rozwoju, administrtrowania ich sprzedażą i obsługi posprzedażnej, co z Wbrew Jáchyme interpretacji łańcucha dostaw ogranicza jego zastosowanie do DOSKONALENIA procesów w sferze logistyki. (Witkowski J. 2003, art. 22) Dla Osiągnięcia odpowiedniej elastyczności wobec zmieniających się oczekiwań klientów istotnym jest Więc zapewnienie ścisłej współpracy dostawców, przepływów odpowiednich Informacji pomi, oczyska jednostkami. Szybka i niezakłócona obsługa klientów, zgodnie z ich oczekiwaniami nie jest także możliwa bez wymiany Informacji pomigozy ostatecznymi nabywcami, un dystrybutorami.

Umożliwia à z jednej strony szybkie Składanie zamówień wpływające na planowanie Produkcji i dostaw oraz informowanie o zmianach preferencji (zmiany specyfikacji towarów), a z drugiej strony powiadamianie odbiorców o postępach w la realizacji zapotrzebowania. Dostawcy dążą wprawdzie do obowiązywała pełniej kontroli nad przebiegiem własnej działalności, ALE w skali całego łańcucha realizują także planowanie je koordynowanie przepływów: SCOR (ang. Chaîne d`approvisionnement opération de référence-modèle) “został po raz Pierwszy opublikowany w 1996 Roku przez Organizację Conseil de la chaîne d`approvisionnement. SCOR został Zaprojektowany z myślą o umożliwieniu przedsiębiorstwom sprawnej komunikacji, porównywaniu oraz czerpaniu wiedzy OD konkurencji i innych przedsiębiorstw skupionych w danej branży, Jak i Poza nią. Producenci, dostawcy, dystrybutorzy i detaliści Dzięki użyciu modelu SCOR mają Możliwość oszacowania efektywności swoich łańcuchów dostaw oraz określenia i zmierzenia konkretnych procesów operacyjnych. (Fuks K. 2009) Modèle Ten bazuje na pięciu głównych procesach SCM (Supply Chain Management): Planowania, zaopatrzenia, Produkcji, dostaw i zwrotów oraz wyróżnia Cztery poziomy szczegółowości.